2021. aasta täiendkoolituse lõpetajate lõputööd

Merivälja Põhikool: lugemisoskuse areng
Autorid: Greta Henriksson, Urve Raudsepp-Alt, Kadri Saluri, Marina Pokintšereda, Jekaterina Yashina ja Liivi Kivimäe-Bondarev

Kahe aastase koolituse tulemusena koostati funktsionaalse lugemisoskuse teemal artikkel “Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine Merivälja Kooli 7. klasside näitel”, kus uuriti Merivälja Kooli 7. klasside funktsionaalse lugemisoskuse arengut läbi Covid-19 viirusest räsitud 2020/2021 õppeaasta. Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, kas funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele fokuseeritud õpetamine on põhikooli III kooliastme alguses tulemuslik.

LOE EDASI

 

 

Tartu Variku Kool: mõttekas kodutöö
Autorid: Eve Aoveer, Tiiu Erikson, Kersti Heinsaar, Kristel Kevvai, Pille Kütt, Tiina Salus

Koduste tööde tähenduslikkusest sõltub paljude õpilaste koolirõõm ja õppimise väärtustamine. TÜ ja TLÜ koostöös toimunud kaasava hariduse koolituse raames uurisid Tartu Variku Kooli õpetajad, miks ja milliseid kodutöid annavad õpetajad iseseisvaks lahendamiseks ning millised kodutööd tunduvad mõttekad õpilastele.

LOE EDASI

 

 

Tallinna Kunstigümnaasium: õpirõõm
Autorid: Anna Uleksina, Enely Suiste, Kadri Killing, Kertu Liivamägi, Olga Antriainen 

TLÜ ja TÜ koostööna ellu kutsutud Kaasava Hariduse koolitusel tuli ühena koolituse käigus tehtavatest töödest viia läbi kooliuuring, mille käigus tuli välja selgitada, mis on õpilastel nende õppimisega seotult kõige suurem murekoht, leida viisid selle murekohaga tegelemiseks ning vaadata uuringu lõpus, kuidas on õpilaste hakkamasaamine selles valdkonnas muutunud.

LOE EDASI

 

 

Tartu Hansa Kool: rühmatöö oskuste arendamine

(täiendamisel)