Teadustöö

Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2020). Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaal-kultuurilisest käsitlusest lähtudes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri8(1), 5–25. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.02a

Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Tammemäe, T. (2021). Designing and Implementing an In-Srevice Training Course for School Teams on Inclusive Education: Reflections from Participants. Education Sciences 11, 166. https://doi.org/10.3390/edusci11040166

Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Malva, L. (2020). Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 48−71.10.12697/eha.2020.8.1.03.

Nelis, P., & Pedaste, M. (2020). Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline kirjandusülevaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(2), 138-163. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.06