Kaasav haridus

Kaasava hariduse magistriõpe

2021. aastal algas Tartu Ülikoolis esimene vastuvõtt magistriõppekavale “Kaasav haridus”.

Vastuvõtt on avatud ka 2024. aastal, loe lähemalt siit.


23. veebruari infotunni slaidid leiate siit:

slaidid


Õppekava eesmärk on toetada õppijaid kaasava hariduse rakendamisel haridusasutuses nii organisatsiooni kui ka õpperühma tasandil.

Õppekavale oodatakse õppijaid, kes:

  • omavad magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni,
  • on õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötanud vähemalt viis aastat,
  • töötavad õpingute ajal  õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina. Juhi või muu tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine.

Õppekava edukal läbimisel õppija:

  • teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja rakendusvõimalusi;
  • tunneb arengu ja õppimise põhimõtteid, märkab õppija vajadusi ning vastavalt sellele kohandab õpikeskkonda, tagades õpitoe ja eduelamuse;
  • oskab kujundada emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalist klassikliimat;
  • tunneb peamiste koostöövõrgustike toimimise võimalusi ning rakendab neid;
  • toetab kolleege ja nõustab lapsevanemaid kaasava hariduse rakendamisel;
  • planeerib, analüüsib ja hindab oma tööd ning kavandada sellest lähtuvalt enesearengut;
  • valib sobivad uurimismeetodeid õppekeskkonna ning rakendatavate tugimeetmete tõhususe analüüsimiseks ja arendamiseks.

Õppimine toimub sessioonõppena, õppetöö maht on 60 EAP ning arvestuslik õppeaeg 2 aastat.

Rohkem infot sisseastumise kohta leiate Tartu Ülikooli veebilehelt.

Programmijuht: Eneli Liblik, eneli.liblik@ut.ee