Kaasav haridus

Avaleht

Kes me oleme? Kaasava hariduse tooruhm

Selle veebilehe on koostanud Tartu Ülikooli kaasava hariduse töörühm. 2018. aastal alustasime koostöös Tallinna Ülikooliga projekti “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine”. 2019. aasta sügisel alustas esimene koolimeeskond õppimist kaasava hariduse täiendkoolitusel. Selle katsetamise raames kasvas Tartu Ülikoolis välja kaasava hariduse magistriõppekava (esimesed õppijad alustasid 2021). Koolitusprogrammide raames viime läbi ka teadustood, uurides nende mõju osalejate teadmistele ja hoiakutele.

Mis on kaasav haridus?

Lähtume arusaamast, et kaasavaks hariduseks nimetatakse inimõigusi arvestavat ja heale haridusele ligipääsu võimaldavat lähenemisviisi, kus lapsed/õppijad tajuvad sotsiaalset integratsiooni ja kuuluvustunnet laiemas sotsiaalses võrgustikus, hoolimata nende erivajadustest, ning kaasamine saavutatakse laste/õppijate aktiivse mõtestatud osaluse ja personaalse lähenemise kaudu lapse/õppija arengu toetamisel tema täielikku potentsiaali arvestades (Nelis & Pedaste, avaldamisel).

Miks kaasav haridus?

Kaasava hariduse rakendamine on Eestis võetud poliitiliselt eesmärgiks juba 2010. aastast. Samas on see praktikas veel endiselt suur väljakutse, mis tekitab küsimusi ja ebakindlust, kas see on õige tee laiemalt ühiskonnas ja kitsamalt lasteaedades ja koolides edasi liikumiseks. Sellel lehel pakume nii õpetajatele kui teistele huvilistele teemakohast lisateavet.

Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse  tõstmine“ 2014-2020.1.02.18-0645 raames.

Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“ 2014-2020.1.02.18-0645 raames.